Saturday, April 07, 2012

tempuhi 7 gunung...


Menurut Imam Al-Ghazali, manusia akan menempuhi tujuh gunung ini sebelum amalan-amalannya diterima Allah S.W.T. Iaitu:-

1) Gunung Taubat

Dosa kepada Allah:
-meninggalkan yang wajib
-mengerjakan yang haram
Dosa pada makhluk
-menganiaya diri mereka
-menganiaya harta meeka
-menganiaya ahli keluarga mereka
menganiaya agama mereka

2) Gunung Ilmu

Usuluddin – Ilmu untuk mengenal Allah dan Rasul
Feqah – Ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah pada diri dan harta
Tasauf – Ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah pada batinnya yakni di dalam hati

3) Gunung Penghalang Ibadah

Dunia – hendaklah zuhud
Manusia – hendaklah diasingkan
Syaitan – hendaklah diperangi
Nafsu – hendaklah dikekang dengan takwa kepada Allah

4) Gunung Perintang Ibadah

Rezeki – hendaklah tawakal yakni tetap di atas janji Allah
Khatir – ertinya gerak hati kepada yang di takuti atau kepada yang di
harap hendaklah berserah kepada Allah
Qada – hendaklah redha
Bala – hendaklah sabar

5) Gunung Peringkat Ibadah

Khauf – takut pada Allah dengan mengingatkan seksanya di dalam neraka
Raja- harap kepada Allah dengan mengingkan nikmatNya di dalam syurga

6) Gunung Pencatat Ibadah

Riak – hendaklah ikhlas semata-mata kerana Allah
Ujub – hendaklah ingan petunjuk Allah dan pertolongan Nya

7) Gunung Syukur

Hendaklah memalingkan segala nikmat yang dikurniakan itu kepada
mentaati Allah yang mengurniakannya.

No comments:

Post a Comment