Thursday, September 15, 2011

dengan siapa anda duduk...

Sekadar renungan ...

Barangsiapa yang duduk dengan lapan macam manusia akan ditambah Allah baginya lapan corak hidup:


  • Barangsiapa suka duduk berserta orang kaya,
Akan ditambah Allah kecintaannya kepada dunia dan keinginan kepadanya.
  • Barangsiapa suka duduk berserta orang miskin,
Akan dijadikan Allah baginya kesukaan bersyukur dan redha menerima pembahagian yang ditentukan Allah.


  • Barangsiapa suka duduk dengan Sultan (Pemerintah Negara),
Akan ditambah Allah kasarnya dan sombongnya.


  • Barangsiapa suka duduk dengan perempuan, (bukan muhrim)
Akan ditambah Allah bodohnya dan syahwatnya.

  • Barangsiapa suka duduk bersama kanak-kanak,
Akan ditambah kesukaannya bermain-main dan bersenda gurau.
  • Barangsiapa suka duduk dengan orang fasiq,
Akan bertambahlah beraninya berbuat dosa dan menunda-nunda taubat.
  • Barangsiapa suka duduk dengan orang-orang soleh,
Akan bertambahlah keinginannya untuk taat.

  • Barangsiapa suka duduk dengan para ulama'
maka bertambahlah ilmunya dan waraknya
fikirkanlah ...

wallahu a'lam ...

No comments:

Post a Comment