Tuesday, September 27, 2011

manusia syaitan..

DALAM hadis yang terdapat di kitab Shahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. Rasulullah s.a.w. menyatakan bahawa di bulan Ramadan para syaitan dibelenggu atau dirantai. Tetapi, mengapa banyak kejahatan juga terjadi di bulan Ramadan? Rompakan, pencurian, bahkan pelacuran pun terus berleluasa. Syaitan-syaitan mana lagi yang masih boleh keluar bebas dari belenggu dan menggoda manusia untuk melakukan kejahatan? Ternyata, mereka adalah syaitan dari kalangan manusia, dari jenis kita sendiri. Syaitan-syaitan dari kalangan manusia ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, setua umur umat manusia; bahkan menjadi musuh para nabi sebagaimana yang dijelaskan di Al-An‘am 112: “Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh iaitu syaitan-syaitan manusia dan jin sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu.” Begitu pula Imam Ahmad meriwayatkan hadis shahih dari Abu Zar r.a., dia berkata: Aku datang kepada Nabi s.a.w. dan baginda berada di masjid. Akupun duduk. Dan baginda menyatakan: “Wahai Abu Zar, apakah kamu sudah solat?” Aku jawab: “Belum.” Baginda mengatakan: “Bangkit dan solatlah.” Akupun bangkit dan solat lalu aku duduk. Baginda berkata: “Wahai Abu Zar, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan syaitan manusia dan jin.” Abu Zar berkata: “Wahai Rasulullah apakah di kalangan manusia ada syaitan?” Baginda menjawab: “Ya.” Lalu, bagaimana manusia syaitan ini terbentuk?

Asal-Usul Manusia-manusia Syaitan

A. Terlahir Dari Hubungan Suami Isteri Tanpa Berlindung Dengan Allah
Dari hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan Muadz bin Jabal dari Ibnu Abbas r.a. tentang dialog Rasulullah s.a.w. dengan iblis, dapat diketahui asal-usul manusia-manusia syaitan ini. Mereka terlahir dari hubungan suami isteri tanpa berlindung dengan Allah. Iblis berucap, ”Aku minta agar Allah membiarkanku ikut bersama dengan orang yang berhubungan dengan isterinya tanpa berlindung dengan Allah, maka syaitan ikut bersamanya dan anak yang dilahirkan akan sangat patuh kepada syaitan”. Al-Hakim, At-Termizi, dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, “Apabila seseorang menyetubuhi isterinya dengan tidak menyebut nama Allah, jin akan menyelinap dalam saluran kencingnya dan ikut serta dalam bersetubuh.” Di dalam kitab Tahrim al-Fawahisy, Ath Thurthusyi diceritakan dalam bab Min Ayyi Syai’in Yakunu al-Mukhannats. Katanya, Ibnu Abbas r.a. berkata, “Al-mukhannats (lelaki yang seperti perempuan/banci/pondan) adalah anak-anak jin.” Lalu ia ditanya kembali, “Bagaimana itu boleh tejadi?” Ibnu Abbas menjawab, “Allah dan RasulNya telah melarang seseorang menyetubuhi isterinya pada waktu haid. Jika ia menyetubuhi isterinya pada keadaan demikian, syaitan mendahuluinya, dan setelah isterinya hamil, ia akan melahirkan seorang mukhannats (pondan).”

B. Tumbuh Dewasa dan Menjadi Manusia Yang Tidak Ikhlas
Setelah dewasa, bersama manusia lainnya yang terhasud oleh godaan syaitan, mereka menjadi manusia yang tidak ikhlas. Segala aktivitinya ditujukan bukan untuk mendapatkan keredhoan Allah, tetapi untuk mendapatkan dunia dan untuk mendapatkan pujian. Masih dari hadis yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal tersebut, ketika Rasulullah s.a.w. bersabda, “Segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu.” Iblis segera menimpali, “Tidak, tidak. Tidak akan ada kebahagiaan selama aku hidup hingga Hari Akhir. Bagaimana kau beroleh berbahagia dengan umatmu, sementara aku dapat masuk ke dalam aliran darah mereka dan mereka tak dapat melihatku. Demi yang menciptakan diriku dan memberikanku kesempatan hingga Hari Akhir, aku akan menyesatkan mereka semua. Baik yang bodoh, atau yang pintar, yang boleh membaca dan tidak boleh membaca, yang durjana dan yang salih, kecuali hamba Allah yang ikhlas.” Rasulullah saw. bertanya: “Sia0pa orang yang ikhlas menurutmu?” Iblis menjawab, “Tidakkah kau tahu, wahai Muhammad, bahawa barang siapa yang menyukai emas dan perak, ia bukan orang yang ikhlas. Jika kau lihat seseorang yang tidak menyukai dinar dan dirham, tidak suka pujian dan sanjungan, aku boleh pastikan bahawa ia orang yang ikhlas, maka aku meninggalkannya. Selama seorang hamba masih menyukai harta dan sanjungan, dan hatinya selalu terikat dengan kesenangan dunia, ia sangat patuh padaku.” Iblis berkata lagi,” “Mereka, anak-anakku, selalu menyusup dan berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya, dari satu pintu ke pintu yang lainnya untuk menggoda manusia hingga mereka terhempas dari keikhlasan mereka. Akhirnya, mereka menyembah Allah tanpa ikhlas, namun mereka tidak merasa. Tahukah kamu, Muhammad? Bahawa ada rahib yang telah beribadat kepada Allah selama 70 tahun. Setiap orang sakit yang didoakan olehnya, sembuh seketika. Aku terus menggodanya hingga ia berzina, membunuh dan kufur.”

C. Menjadi Manusia Syaitan
Para penjahat ini akhirnya terbelenggu dalam lingkaran kejahatan. Sebahagian dari mereka tidak puas jika kejahatan dan kemaksiatan dilakukan dari dan untuk diri mereka sendiri. Mereka kemudian menggoda dan membisiki orang lain untuk mengikuti perbuatan jahat seperti yang mereka sandang (penzina, pencuri, dukun, pemakan riba, pemabuk, pelacur, penggosip, pengadu domba, pendusta, dan lain-lain). Ketika orang-orang jahat ini menjadi penggoda dan pembisik atas segala perbuatan jahatnya, maka saat itulah mereka telah menjadi manusia syaitan. Sebahagian mereka kemudian mendapatkan bantuan dan kekuatan dari pimpinan mereka, iaitu Iblis, untuk menjadi dukun dengan satu tugas: menjerumuskan sebanyak-banyaknya manusia ke dalam kesesatan. Dukun-dukun ini menggunakan jampi-jampinya untuk mengubati orang yang kerasukan, menyihir dan mengajak berbuat syirik, padahal syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah s.w.t. Begitu dahsyatnya Iblis dan anak-anaknya menggoda sehingga manusia yang terlahir suci pun dapat menjadi manusia syaitan, menjadi pengikutnya. Jangankan manusia awam yang tidak faham sepenuhnya ajaran Islam, ulama pun dapat dijerumuskan oleh mereka dan dapat menjadi manusia syaitan. Tidak sedikit ustaz dan ulama yang tanpa disedari telah berperanan sebagai dukun, menjadi utusan Iblis. Juga tidak sedikit ustaz dan ulama yang menjadi kaki tangan Iblis yang menjual ayat-ayat Allah dengan sangat murahnya, memecah belah ukhuwah (persaudaraan sesama umat Islam), menebar kebencian, fitnah dan menganjurkan kekerasan.

No comments:

Post a Comment